Kredytobiorcy bez dodatkowej opłaty

Banki nie będą pobierały dodatkowych kosztów związanych z oczekiwaniem na wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Ma zmianach w przepisach zyskają dodatkowo osoby, które obecnie oczekują na taki wpis. 

W umowach kredytowych często był zapis określający dodatkowy koszt kredytu związany z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Oczywiście był on ponoszony przez konsumenta. 17 września zmieniły się zapisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym. Dodano tam zapis, że dodatkowy koszt podlega zwrotowi konsumentowi lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu.  

Ustawodawca przewidział, że zmiany mają zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, a więc 17 września oraz też do umów zawartych przed tym dniem, jeśli sąd wieczysto księgowy nie dokonał jeszcze wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Kredytobiorca powinien otrzymać zwrot dodatkowego kosztu lub zaliczenie jego na poczet spłaty całości kredytu w terminie 60 dni od dokonania wpisu w księdze wieczystej. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, kredytobiorcy powinni skontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem obsługującym ich kredyt hipoteczny. Warto również zapoznać się z zapisami umowy kredytowej, gdyż część banków, przygotowując się do zapowiadanej zmiany przepisów, przestało stosować dodatkowe opłaty.

 

Kacper Kwiatkowski

Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami

Park Home

Tel. 791 338 078